Home

Stichting Stoomkracht is een nieuwe stichting, en bestaat uit een aantal enthousiaste leden, die momenteel bezig zijn een eerste stoomevenement te organiseren in de haven van Scheveningen. Dit evenement genaamd “Stoom op Scheveningen” zal worden gehouden in een weekend  van 2 en 3 juni, 2018. De machines worden dan vrijdag middag verwacht en waarschijnlijk zal er ’s avonds al enig vertier zijn.

Zie ook: www.stoomopscheveningen.nl 

Het doel is om voor de eerste keer drie stoomschepen naar de haven van Scheveningen te halen en ca. 15 tot 20 grote stoommachines, zoals stoomtractoren, -auto’s, -walsen, -brandspuiten, -portables en werktuigen. Ook schaalmodellen zoals stoomtreinen en stoomtractoren waar je op mee kan rijden zullen er zijn.

Er zal een feesttent geplaatst worden met live muziek en er zal ruimte zijn om het e.e.a. te nuttigen als licht alcoholische dranken en er zullen enkele foodtrucks komen. Wij kijken nog naar de mogelijkheid om een braderie te realiseren en een presentatie van oude ambachten.

Zie ook: www.stoomopscheveningen.nl 

Stand van zaken:

Momenteel hebben wij een verzoek bij de gemeente Den Haag ingediend waarbij wij ook om subsidie hebben gevraagd. Indien dit wordt goedgekeurd kunnen wij verder met het benaderen van sponsors, deelnemers en vrijwilligers als ook met de verdere organisatie van het evenement. Wij verwachten eind maart 2017 hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Stoomkracht uit Dorset 2