Donateurs

Stichting Stoomkracht, stoomkracht.nlDonateurs

Wilt u Stichting Stoomkracht een financieel steuntje in de rug geven?

Dat kan door donateur te worden voor minimaal € 100,00 per kalenderjaar.

Het donateurschap loopt per kalenderjaar en wordt zonder schriftelijke wederopzegging automatisch met een jaar verlengd.

Stuur via ons een bericht met uw gegevens, waarin u aangeeft donateur te willen worden en maak uw donatie over op bankrekening bij de Rabobank
NL16 RABO 0318256282 t.n.v. Stichting Stoomkracht, onder vermelding van donateur.

Elke bijdrage telt!

  • Met uw donatie draagt u bij aan het behoud van historische machines.
  • Met uw donatie maakt u het mogelijk om historische machines aan te kopen.
  • U kunt ook eenmalig bijdragen. Elke bijdrage telt!
  • Wij houden u op de hoogte van het laatste nieuws over onze evenementen en machines
  • Wij geven uw gegevens nooit door aan derden. Uw privacy vinden wij erg belangrijk.

stichting stoomkracht