Doelstellingen

Doelstellingen Stichting Stoomkracht:

Stichting Stoomkracht heeft als doelstelling het organiseren van stoomevenementen waarbij de focus ligt op het presenteren van oude werkende stoommachines en werktuigen,

Daarnaast heeft zij als doelstelling het verkrijgen van een oude stoommachine om deze te herstellen in originele staat en te presenteren aan belangstellenden,

Het informeren van met name jongere mensen over oude stoom techniek, om deze te enthousiasmeren over (zowel oude als nieuwe) techniek.

Inmiddels hebben we de ANBI-status verkregen. De stichting Stoomkracht heeft dus geen winst-doelstelling!